อบรม-ดูงาน PACK & MOVE

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 45 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ฟังบรรยายหลักสูตร “ความรู้ในงานการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ (Heavy Equipment Project)” โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง