อบรม-ดูงาน หน่วยงานรัฐ

คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 เยี่ยมชม "ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง"

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท วี-เซิร์ฟ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 ในการเยี่ยมชม "ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง" และหารือประเด็นการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของ กลุ่มบริษัท วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ดู การปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา สุขุมวิท 105 (ลาซาล 83)