อบรม-ดูงาน อื่นๆ

การประชุมพันธมิตรร่วมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา... บริษัทวี-เซิร์ฟ อัลไลแอนซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัด "การประชุมพันธมิตรร่วมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 " เป็นนโยบายประจำปีของทางบริษัทฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับพันธมิตรหรือซับคอนแทรคที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจด้วยกัน โดยได้ประกาศให้ทราบถึงนโยบายและพันธกิจที่จะต้องทำในครึ่งปีหลัง เพื่อให้มีเป้าหมายและก้าวเดินไปพร้อมกัน โดยมีเจ้าของ-ผู้บริหารสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี จัดประชุม ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง

โครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟและทดสอบระบบ Remote Office"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา... บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "ซ้อมอพยพหนีไฟและทดสอบระบบ Remote Office " เป็นแผน BCM ประจำปีครั้งที่ 2/2566 ทั้งหน่วยงานสำนักงานใหญ่ สาขาแหลมฉบัง สาขาสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการซ้อมและเตรียมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อนาคต เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อการทำงานและทำให้ลูกค้าอุ่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายจากการใช้บริการของวี-เซิร์ฟฯ

อบรมสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้"

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้" ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหารจำนวน 50 คน วิทยากรโดย คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ  ตำแหน่ง รองประธานสายงานกฎหมาย จากสภาองค์การนายจ้าง (อีคอนไทย) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง

โครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอบรมดับเพลิงขั้นต้นรุ่นที่ 4 และทดสอบระบบ Remote Office"

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "ซ้อมอพยพหนีไฟอบรมดับเพลิงขั้นต้นรุ่นที่ 4 และทดสอบระบบ Remote Office " เป็นแผน BCM ประจำปีครั้งที่ 1/2566 ทั้งหน่วยงานสำนักงานใหญ่ สาขาแหลมฉบัง สาขาสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระโขนงมาให้ความรู้เบื้องต้นและสังเกตการณ์ในการซ้อมอพยพและดับเพลิงในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง